2019-W51 - Impedicāménto in Cīvitātes Fœderāto dē América

ÁUDĪ PRÆLĒCTIŌNE SÓNITO (accéntu Bohēmico)

yUkLR1.jpgInítio dē prōcéssu dē impedicāménto cóntrā prǽside Donald Trump es approbāto in Decémbre ab Cámera dē Repræsentántes dē Cīvitātes Fœderāto dē América per mājōritāte dē círciter dúo céntum trīgíntā ex quáttuor céntum trīgíntā quīnque repræsentántes. Abūsu dē offício prō effectiōne dē fīnes prīvāto es tractāto in prīmo artículo dē impedicāmento. Império ab Trump, ut officiāles dē Cása Álbo nōn appāre in audiéntias dē Congréssu, es tractāto in secúndo artículo. (US)