2018-W26 - Processo in Australia

AUDI REGISTRATION DE SONO

102220050_f36fd428-b600-4205-9558-4b7dcac3197eIn le causa le plus grande re un damno causate per un diffamation in le historia de Australia, le corte de appello conclude in mercuridi, que le actrice Rebel Wilson non ha probate un connection inter le allegationes re mendacitate de illa e le insuccesso de illa a obtener rolos e ergo que illa debe restituer le compensation, que illa habeva ganiate del editor de magazines. Le causa suggereva un debatto public re effectos dissuasive potential super un jornalismo legitime. (AU)

2018-W25 - Konflikt v Moldaviji / Конфликт в Молдавији

Peacekeeping_force_of_TransnistriaGeneralna Asambleja Organizacije Sjedinjenyh Narodov v subotu vprvo požedala v rezoluciji, da by rosijske vooružene sily odšli iz Pridněstrovja v vozhodnoj Moldaviji pri ukrajinskyh granicah, to je iz medžunarodno neuznanoj Pridněstrovskoj Moldavskoj Republiky. Za prědloženje glasovalo šestdeset četyri štatov (medžu drugymi Objedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Poljska) i petnadset štatov (medžu drugymi Rosija, Iran, Sěverna Koreja, Sirija) glasovalo protiv. / Генерална Асамблеја Организације Сјединьеных Народов в суботу впрво пожедала в резолуцији, да бы росијске вооружене силы одшли из Приднестровја в возходној Молдавији при украјинскых границах, то је из меджународно неузнаној Приднестровској Молдавској Републикы. За предложенье гласовало шестдесет четыри штатов (меджу другыми Објединьено Кральевство, Канада, Польска) и петнадсет штатов (меджу другыми Росија, Иран, Северна Кореја, Сирија) гласовало против. (MD)

2018-W25 - Conferentia in Hungaria

AUDI REGISTRATION DE SONO

44337361_403In Budapest, le capital de Hungaria, il habeva un conferentia al summitate del Gruppo de Visegrád (Polonia, Chechia, Hungaria, Slovachia), cognite al causa de su attitudes contra immigration. Le prime ministros protestava e refusava participar le miniconferentia special de alcun paises del Union Europee, proque le miniconferentia special, convocate ex le initiativa de Germania pro le 24 de junio re le politica de immigration, viola le consuetudes in le Union Europee. (HU)

2018-W24 - Juĝo en Hungario

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

hungarioPost kiam sepdek unu almigrantoj estis mortintaj en aŭgusto du mil dek kvin en kamioneto sur aŭtovojo ĉe Parndorf, Burgenlando, orienta Aŭstrio, finiĝis la juĝo kontraŭ la akuzitoj en la kazo de la tragedio. En ĵaŭdo en Kecskemét, meza Hungario, la kvar ĉefaj akuzitoj estis kondamnitaj al dudek kvin jaroj de malliberigo. La tri bulgarianoj kaj unu afganiano kriante metis la kulpon unu sur la alian. Dek aliaj akuzitoj estis kondamnitaj al ĝis dek du jaroj de malliberigo. (HU)

2018-W23 - Renkonto en Singapuro

101960985_18bfff94-48fe-4f18-b2a8-083722c1bd9cNordkoreia gvidanto Kim Ĝong-un kaj usona prezidanto Donald Trump alvenis en Singapuron antaŭ la venonta historia renkonto. Kim renkontis kun la singapura ĉefministro Lee Hsien Loong baldaŭ post la alveno. Kim kiel ĉefo faris sian unuan vojaĝon en eksterlandon en la Ĉinan Popolan Respublikon en marto, kaj en aprilo li fariĝis la unua nordkoreia gvidanto, kiu paŝis en Sudan Koreion, kiam li renkontis sudokorean prezidanton Mun Ĝe-In ĉe Panmunĵomo sur la interkoreia limo. (SG)

2018-W23 - Eksplodasion volkanik in Guatemaltekia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

34809158_2066671140261972_5554722057645719552_nPo eksplodasion de *stratovolkan in Guatemaltekia sudik proksimu bord pasifik in medidiurn soldiik, plu ka sent homi es mortik kausu fluad ardant de sen, gasi kalid e roki fonded lavaik e kausu otr aksidenti volkanik. Sirka trisent homi es lesed e sirka dusent es mankant. Plu ka kuatr mil homi av debed abandonar region sirka volkan e viti de kuasi du milion homi esav influensed per ist katastrof. Port aerik internasional in urb prinsipal guatemaltekian esav klosed. (GT)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈpo eksplodasiˈon ˈde stratovolˈkan ˈin guatemalˈtekia suˈdik prokˈsimu ˈbord pasiˈfik ˈin medidiˈurn soldiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈplu ˈka ˈsent ˈhomi ˈes morˈtik kaˈusu fluˈad arˈdant ˈde ˈsen"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈgasi kaˈlid ˈe ˈroki fonˈded lavaˈik ˈe kaˈusu ˈotr aksiˈdenti volkaˈnik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈsirka triˈsent ˈhomi ˈes leˈsed ˈe ˈsirka duˈsent ˈes manˈkant"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈplu ˈka ˈkuatr ˈmil ˈhomi ˈav deˈbed abandoˈnar regiˈon ˈsirka volˈkan ˈe ˈviti ˈde kuˈasi ˈdu miliˈon ˈhomi eˈsav influenˈsed ˈper ˈist katasˈtrof"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈport aeˈrik internasioˈnal ˈin ˈurb prinsiˈpal guatemaltekiˈan eˈsav kloˈsed"/>.

2018-W22 - Sēparātísmo in Camerūnia

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO

43936570_303In sábbato postmerīdiāno, vīco Menka in Camerūnia septentriōoccidentāle es vīsitāto ab polīticos. Ad mínimo vīgíntī-dúo hómines in domicílio prō hóspites es occīso íbi ab mīlites in vēnēre-díe. Secúndum indícios ab gubernāculo dē Camerūnia, íllos es sēparātístas terrōrístico, quī vol sēcessiōne dē Camerūnia septentriōoccidentāle Anglophōno ab cētero Camerūnia Francophōno. In Octōbre bis mīllēsimo décimo séptimo, Re pūblico Ambazōnia es dēclārāto ab íllos. (CM)