2019-W24 - Postsekvo de akcidento en Hungario

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

safe-image-phpKvar kadavroj estis reakiritaj en mardo dum la levo de la rompita ekskursa ŝipo, kiu sinkis en la pasinta monato post kolizio sur Danubo en Budapeŝto, Hungario. Tiam nur sep el la tridekkvin homoj sur la ŝipo estis savitaj. La kvar rekuperitaj korpoj ne estis formale identigitaj, sed ili supoze apartenas al la hungara kapitano de la boato kaj al tri sudkoreoj inkluzive de sesjara knabino - la sola infano, kiu mortis pro la akcidento. Kvar aliaj homoj ankoraŭ mankas. (HU)

2019-W23 - Armōrum exportātiō ex Cīvitātibus Fœderātīs Américae

ÁUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SÓNITAM (accéntū Bohēmico)

1000x-1Gubernāculum Cīvitātum Fœderātārum Américæ, cui Dōnaldus Trump prǽsidet, Congréssum īnfōrmāvit dē vēnditiōne possíbilī céntum vehiculōrum armātōrum, mīlle sēscentōrum quīnquāgíntā missílium cóntrā vehícula armāta dēstinātōrum et ducentōrum quīnquāgíntā missílium cóntrā āëroplāna dēstinātōrum, duōbus mīlliárdīs dollariōrum Taiwāniā emendōrum. Ministérium rērum exterārum Réī pūblicæ Populāris Sīnārum dīxit sē hūjus cáusā gráviter ānxium ésse et húic fírmiter oppōnere. (US)

2019-W22 - Elektanzo in le Europe Uniono

AUDAR SONE REGISTRACIONO (espanie akcento)

Elektanzo de omnes setcent-quindes-un sedos de le Europe Parlamento finava in dominko. Inter frakcionos ganiava les konservistos (le Europe Pople Partito) kon cent-setdes-non sedos, sequates da les socialdemokratos (le Progresiste Alianzo de Socialistos e Demokratos) kon cent-quindes sedos. Lo esa le unesme kazo post quardes anuos, kande istes du frakcionos ne ganiava majoritato in le parlamento. Les triesmes liberalos e les quaresmes verdistos maxe fortejava.

<phoneme alphabet="ipa" ph="elekˈtanzo de ˈomnes sett͡sentkwinˈdesun ˈsedos de le ewˈrope parlaˈmento fiˈnava in doˈminko"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈinter frakt͡siˈonos gaˈnjava les konserˈvistos"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="le ewˈrope ˈpople parˈtito"/>) <phoneme alphabet="ipa" ph="kon t͡sentsetˈdesnon ˈsedos"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="seˈkwates da les sot͡sjaldemoˈkratos"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="le progreˈsiste aˈljanzo de sot͡sjaˈlistos e demoˈkratos"/>) <phoneme alphabet="ipa" ph="kon t͡sentˈkwindes ˈsedos"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="lo ˈesa le uˈnesme ˈkazo post ˈkwardes anˈuos"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkande ˈistes du frakt͡siˈonos ne gaˈnjava maʒoriˈtato in le parlaˈmento"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="les ˈtrjesmes libeˈralos e les kwaˈresmes verˈdistos ˈmakse forteˈʒava"/>.