2019-W21 - Selektasion in India

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

safe-image-phpKonservidisti nasional (Partis Poplik Indian), duked per ministro prim aktual, av esed deklared kuale viktor klar kontr demokrati sosial in selektasion general indian in diurn yovdiik. Ili av ganied plu ka un demi de sedi in parlament. In el sem diurn, Pakistan visin av anunsied, ke it avav suksesose proved arm lansabl strategiik de distantitet atinabl mediik, kapabl portar bombi e ordinarik e atomik. India e Pakistan av relasioni multe mal ya durantu temp long. (IN)

2019-W19 - Agéntes sēcrēto in Taiwānia

ÁUDI PRÆLĒCTIŌNE SÓNITO (accéntu Finlándico)

9Lēge, secúndo que agéntes sēcrēto dē Re pūblico Populāre dē Sīna pótes ésse pūnīto per cárcere perpétuo vel quīn pœna dē mórte, es accépto in Mercúrio-díe in Re pūblico dē Sīna (Taiwānia). Ēmendātiōne dē lēge dē prōtēctiōne dē īnfōrmātiōnes sēcrēto de sēcūritāte dē nātiōne, per que pœna fi plūs sevēro prō cīves Taiwānēnse, ab qui īnfōrmātiōnes sēcrēto dē sēcūritāte dē nātiōne es prōdito ad Sīnēnses dē continénte, es étiam accépto ab lēgislātōres Taiwānēnse. (TW)

2019-W18 - Tirencio in Birmanio

AUDEN SONE REGISTRACIONO (italiane akcento)

safe-imageIn jovedio in problemoze Rakhine (Arakaneze) Stato, weste Birmanio, trupos de sekuritato tirin ad in multitudo de du hekto septem deka quinque humanos detentites per soldatos e policio in skolo durant cerkencio de membros de Armeo de Arakano. Sexa humanos esin okcizites ed okto vulnerites. Les trupos diktan, quod los esin forciates tira, post quod alkunos ex les detentitos esin tentintes prensa armos de les trupos, despektantem adversatives tirencios e verbes adversencios. (MM)

<phoneme alphabet="ipa" ph="in ʒoˈvedijo in probleˈmoze raˈkhine"/> (<phoneme alphabet="ipa" ph="arakaˈneze"/>) <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈstato"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈweste birˈmanijo"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtrupos de sekuriˈtato ˈtirin ad in multiˈtudo de du ˈhekto ˈseptem ˈdeka ˈkwinkwe huˈmanos detenˈtites per solˈdatos e poˈlit͡sijo in ˈskolo ˈdurant t͡serˈkent͡sijo de ˈmembros de arˈmeo de araˈkano"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈseksa huˈmanos ˈesin okt͡siˈzites ed ˈokto vulneˈrites"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="les ˈtrupos ˈdiktan, kwod los ˈesin fort͡siˈjates ˈtira"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="post kwod alˈkunos eks les detenˈtitos ˈesin tenˈtintes ˈprensa ˈarmos de les ˈtrupos"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="despekˈtantem adversaˈtives tiˈrent͡sijos e ˈverbes adverˈsent͡sijos"/>.

2019-W18 - Tristo en Ĉeĥio

2970Mikrobuso veturiganta sep futbalistojn de la turka klubo Aytemiz Alanyaspor akcidentis en dimanĉo ĉe Alanya, suda Turkio, rezultigante la morton de Josef Šural, futbalisto de la ĉeĥia reprezentantaro. Iuj aliaj futbalistoj estis grave vunditaj. Ili - inkluzive Steven Caulker, iama anglia arieristo, kaj Papiss Cissé, iama avanulo de Newcastle - revenis al Alanya post matĉo en Kayseri, meza Turkio, kaj ili decidis vojaĝi per mikrobuso, post kiam ilia flugo estis prokrastita. (CZ)