2018-W39 - Reprovasion in Cinesia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

safe_image_1Ambasadet de Stati Unied in Hong Kong, Cinesia sudik, av diked in diurn marsdiik, ke nav de marin militarik de Stati Unied pregav visit in port de Hong Kong, ma Republik Popular de Cinesia reprovav ist preg, dikante, ke tal pregi es trakted separike e individuike, konformu prinsip de nedependitet de Cinesia. Ist-kos av avenied in mediad de konflikt kausu komers intr Stati Unied de Amerik e Republik Popular de Cinesia, militar de kel Stati Unied avav desided a sanksionar. (CN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ambasaˈdet ˈde ˈstati uniˈed ˈin ˈhong ˈkong"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="t͡ʃiˈnesia suˈdik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈav diˈked ˈin diˈurn marsdiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈnav ˈde maˈrin militaˈrik ˈde ˈstati uniˈed preˈgav viˈsit ˈin ˈport ˈde ˈhong ˈkong"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈma repubˈlik popuˈlar de t͡ʃiˈnesia reproˈvav ˈist ˈpreg"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="diˈkante"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈtal ˈpregi ˈes trakˈted sepaˈrike e individuˈike"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="konˈformu prinˈsip de nedependiˈtet de t͡ʃiˈnesia"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="istˈkos ˈav aveniˈed ˈin mediˈad ˈde konˈflikt kaˈusu koˈmers ˈintr ˈstati uniˈed ˈde ameˈrik ˈe repubˈlik popuˈlar de t͡ʃiˈnesia"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="miliˈtar ˈde ˈkel ˈstati uniˈed aˈvav desiˈded ˈa sanksioˈnar"/>.

2018-W39 - Facilisation de co(m)mercie exteriori in Iran

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan)

800Li ministres de a(f)feres extran de quin potenties mundal - China, Germania, Russia, Grand Britannia e Nord-Irland, Francia - e Iran ha donat su a(c)corde in lunedí con li creation de un systema financiari in li Union Europan a facilisar payamentes pro importationes e exportationes iranian e continuar co(m)merciar con Iran de napht(h)a e altri merces. Talmen Iran ha a(t)inget un scope important pos li reimposition de sanctiones del States Unit de América contra Iran. (IR)

<phoneme alphabet="ipa" ph="li miˈnistres de afˈferes eksˈtran de kwin poˈtent͡sjes munˈdal"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈʃina"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ʒerˈmanja"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈrussja"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈgrand briˈtannja e nordirˈland"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈfrant͡sja"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="e iˈran ha doˈnat su akˈkorde in luneˈdi kon li kreat͡sˈjon de un sysˈtema finanˈt͡sjari in li unˈjon œroˈpan a fat͡siliˈzar pajaˈmentes pro importat͡sˈjones e eksportat͡sˈjones iranˈjan e kontinˈwar kommerˈt͡sjar kon iˈran de ˈnafta e ˈaltri ˈmert͡ses"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtalmen iˈran ha atinˈʒet un ˈskope imporˈtant pos li reimpozit͡sˈjon de sankˈt͡sjones del ˈstates uˈnit de aˈmerika ˈkontra iˈran"/>.

2018-W38 - Sanctiones contra le Republica Popular de China

AUDI REGISTRATION DE SONO

safe_imageLe ministerio de affaires exterior del Statos Unite de America ha imposite sanctiones in jovedi contra le Departimento del Disveloppamento del Equipage, un agentia militar del Republica Popular de China, proque iste agentia habeva empte aviones de cacia Sukhoi Su-35 e un systema antiaeree S-400 per Rosoboronexport, le agentia principal de un exportation de armas ex Russia. Un official statounitese ha dicte, que le sanctiones es visate contra Moscova, non contra Pekin. (CN)

2018-W37 - Atako en Ĉinujo

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

safe_imageViro surveturis amason da homoj per sia aŭto en placo plena de homoj en Hengjang, meza Ĉinujo, en merkredo. Poste li eliris el sia veturilo kaj pikis ĉeestantojn. Pli ol dek homoj estis mortigitaj kaj pli ol kvardek aliaj estis vunditaj. La atakanto estis haltigita kaj identigita de polico. La loka registaro deklaris en ĵaŭdo, ke li havas longan kriman registraĵon - vendado de drogoj, ŝtelado kaj atakado de homoj, kio kaŭzis, ke li deziris venĝi sin kontraŭ la socio. (CN)

2018-W36 - Novélla sexuāle in Índia

ÁUDI PRÆLĒCTIŌNE SÓNITO (accéntu Finlándico)

7f164c7ae4896fb5Prohibitiōne dē cōpulātiōne carnāle cóntrā ōrdine dē nātūra es cōnservāto prō āctus cum impūberes vel bēstias, sed nōn plūs prō āctus ōrāle vel ānāle ínter adúltos dē áltero vel īdem séxu. Ísto prohibitiōne es abólito in Jóve-díe ab Cohórte Suprēmo in Índia, nam íllo es cóntrā jūres fundāmentāle. Ísto prohibitiōne es conténto in paragrápho trēs céntum septuāgintā-séptem dē cōdice crīmināle et súo violātiōne es pūníbile per ad máximo décem ánnos dē incarcerātiōne. (IN)

2018-W36 - Manifestacioj en Germanio

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

safe_imagePost mortigo de germania kubano farita suspekteble de kurdoj kaj post kontraŭfremdulaj manfestacioj en Chemnitz, Saksio, orienta Germanio, la federa ministro de la interno Horst Seehofer diris en ĵaŭdo : "La migra problemo estas la patrino de ĉiuj politikaj problemoj." Li diris, ke li "kiel civitano ankaŭ irus en la straton", sed "kompreneble ne kune kun radikaluloj". La federa kancelierino Angela Merkel diris, ke ekzistas kaj "problemoj" kaj "sukcesoj" en la migra krizo. (DE)

2018-W35 - Febr in Republik Kongolesia

700178-top_foto1-247lkOrganisasion Mundik de Sanitet e komitet salvasionik internasional av publiked prekautasion in diurn yovdiik, ke frekuentitet aktual de febr *ebolaik in Republik Kongolesia posible es leplu epidemiik in histor, ipse plu mal ka frekuentitet de temp anuik du mil desun, kuande plu ka desun mil homi moriav Afrik e otr *kontinenti. Propagasion aktual de *virus *ebolaik es in regioni, keloke es kombatasion e mankasion de *infrastruktur e mediki no potes atinar homi infekted. (CG)

2018-W35 - Immigration in Brasil

AUDI REGISTRATION DE SONO

safe_imageIn mercuridi, le governamento brasilian ha commandate le expedition additional de soldatos fin al 12 de septembre a Roraima, Brasil del nord, pro le securitate national e pro le protection del frontiera brasilian-venezuelan. Desde le anno 2017, plus que 127 milles venezuelanos ha relicte lor pais economicamente depresse e illes ha transversate le frontiera a Brasil. Ex illes, alcunos ha petite un permisso de remaner in Brasil e 69 milles ha viagiate in plus a altere paises. (BR)