2017-09-29 - Accidente in India

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Anglico Americano)

22008307_1727092140665473_3984531418453387282_nGrande pluvia de tempestate monsonio fi causa de pavore in statione ferriviario in hora de puncto matutino in veneredie in Mumbai, Maharashtra, India occidentale. Asylo es quaesito ab denos de peregrinatores in ponte. Post apparentia subito de tanto homines in ponte, fuga de pavore mortifero es incepto et plures quam viginti homines es occiso. Casu simile es in anno praeterito, quando viginti et quattuor homines es calcato et occiso in Varanasi, urbe sacro Hinduico. (0 | IN)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈgɹɐnde ˈplʊvɪɐ de tempesˈtɐte mɔnˈzɔnɪɔ fɪ ˈkɔːzɐ de pɐˈvɔɹe ɪn stɐˈʃjɔne feɹɪˈvjɐɹɪɔ ɪn ˈhɔɹɐ de ˈpʊŋktɔ mɐtʊˈtɪnɔ ɪn veneɹeˈdɪe ɪn mʊmˈbaɪ"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="məharaːʂʈrə"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈɪndɪɐ ɔksɪdenˈtɐle"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ɐˈzɪlɔ es kweˈzɪtɔ ɐb ˈdenɔs de peɹegɹɪnɐˈtɔɹes ɪn ˈpɔnte"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="pɔst ɐpɐˈɹenʃɪɐ sʊˈbɪtɔ de ˈtɐntɔ ˈhɔmɪnes ɪn ˈpɔnte"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈfʊgɐ de pɐˈvɔɹe mɔɹtɪˈfeɹɔ es ɪnˈseptɔ et ˈplʊɹes kwɐm vɪˈd͡ʒɪntɪ ˈhɔmɪnes es ɔkˈsɪzɔ"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkɐzʊ ˈsɪmɪle es ɪn ˈɐnɔ pɹeteˈɹɪtɔ"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkwɐndɔ vɪˈd͡ʒɪntɪ et kwɐˈtwɔɹ ˈhɔmɪnes es kɐlˈkɐtɔ et ɔkˈsɪzɔ ɪn ʋaːˈraːɳəsi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈʊɹbe ˈsɐkɹɔ ˈhɪndʊɪkɔ"/>.

2017-09-27 - Senglaciiĝo en Antarkto

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON (usona angla akcento)

originalLa mara glacia kovro en Antarkto iris malantaŭen al rekorda malalto ĉi-jare - tion scienculoj diris en merkredo, avertante, ke la neantaŭvidebla naturo de la glacia kontinento signifas kreskantajn riskojn por ŝipoj inkluzive de turismaj veturoj. "Ŝajnas, ke kaj la somera minimuma kaj la vintra maksimuma grando de mara glacio ĉirkaŭ Antarkto starigis novajn rekordajn malaltojn", diris Jan Lieser de la aŭstralia Antarkta Klimata kaj Ekosistema Kunlabora Esplora Centro. (0 | AQ)

<phoneme alphabet="ipa" ph="la ˈmara glaˈt͡sia ˈkovro en anˈtarkto ˈiris malanˈtawen al reˈkorda malˈalto t͡ʃiˈjare"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtion st͡sienˈt͡suloj ˈdiris en merˈkredo"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="averˈtante"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ke la neantawviˈdebla naˈturo de la glaˈt͡sia kontiˈnento sigˈnifas kresˈkantajn ˈriskojn por ˈʃipoj iŋkluˈzive de tuˈrismaj veˈturoj"/>. "<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈʃajnas"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ke kaj la soˈmera miniˈmuma kaj la ˈvintra maksiˈmuma ˈgrando de ˈmara glaˈt͡sio ˈt͡ʃirkaw anˈtarkto staˈrigis ˈnovajn reˈkordajn malˈaltojn"/>", <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈdiris ˈd͡ʒæn ˈlizer de la awstraˈlia anˈtarkta kliˈmata kaj ekosisˈtema kunlaˈbora esˈplora ˈt͡sentro"/>.

2017-09-25 - Fuogo in California

22007370_10154901994782452_4668843642181897593_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In occidento dessa miscolanza star paise California. Grandi fuogo comminchiar la in Corona in un ora di yorno in lunedi. Non sabir perque. In principio ellu avvicinar solamente lento segundo camino, ma piu tardi vento comminchiar soffiar. Fuogo fasir casa rovina. Cinis piovir. Popolo devir fugir. Commandante cerrar multo camino e scola in logo vicino di Anaheim. Terreno tanto grandi como Gibraltar incendiar. (0 | US)

2017-09-24 - Triar señores commandante in paise nemsa

niederrhein-2759394_960_720Popolo nemsa triar señores commandante. Señores di Angela Merkel, qui volir governo per popolo per maniera christiano, guardar antico usanza e affaires libero, star in logo un, ma in histoire loro gia star piu forti. Señores di Martin Schulz, qui volir governo per popolo, donar ricchezza di qualche señores a autros e governo di Bruxelles a il paise, star in logo due; loro volir star contra governo e non piu governar. Señores, qui star contra nuve popolo, star in logo terzo. (85 | DE)

2017-09-23 - Tempus calidum in Australia

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Anglico Americano)

noosa_inletIn litore orientali Australiensi sudatur caloris unda verna. In partibus nonnullis Novae Cambriae Australis in Australia orientali, temperatura quadraginta gradus Celsianos attigit. Circiter octoginta vegetationis incendia in Nova Cambria Australi et Queenslandia Australiae boreoorientalis sunt. Caloris unda venit in hebdomade recente ex altae pressionis aëriae crista in interiore Boreoaustraliano. De tempore severo in Victoriae partibus nonnullis quoque advertitur. (0 | AU)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ɪn ˈlɪtɔɹe ɔɹɪenˈtɐlɪ ɐʊstɹɐˈlɪenzɪ ˈsʊdɐtʊɹ ˈkɐlɔɹɪs ˈʊndɐ ˈveɹnɐ"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ɪn ˈpɐɹtɪbʊs nɔˈnʊlɪs ˈnɔve ˈkɐmbɹɪe ɐʊsˈtɹɐlɪs ɪn ɐʊsˈtɹɐlɪɐ ɔɹɪenˈtɐlɪ"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="tempeɹɐˈtʊɹɐ kwɐdɹɐˈdʒɪntɐ ˈgɹɐdʊs selˈʒɪɐnɔs ɐˈtɪdʒɪt"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="sɪɹsɪteɹ ɔktɔˈdʒɪntɐ vedʒetɐˈʃɪɔnɪs ɪnˈsendɪɐ ɪn ˈnɔvɐ ˈkɐmbɹɪɐ ɐʊsˈtɹɐlɪ et kweenzˈlɐndɪɐ ɐʊsˈtɹɐlɪe bɔɹeɔɔɹɪenˈtɐlɪs ˈsʊnt"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkɐlɔɹɪs ˈʊndɐ ˈvenɪt ɪn hebdɔˈmɐde ɹeˈsente eks ˈɐlte pɹeˈʃɪɔnɪs ɐˈeɹɪe ˈkɹɪstɐ ɪn ɪnˈteɹɪɔɹe bɔɹeɔɐʊstɹɐˈlɪɐnɔ"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="de ˈtempɔɹe seˈveɹɔ ɪn vɪkˈtɔɹɪe ˈpɐɹtɪbʊs nɔˈnʊlɪs ˈkwɔkwe ɐdˈveɹtɪtʊɹ"/>.

2017-09-19 - Tremblasion de ter in Meksik

liveTremblasion de ter de granditet sept totali e un desim av perkuted Meksik, mortifikante plu ka dusent homi e destruktante edifisii in Ciudad de México. *Episentr de tremblasion esav proksimu San Juan Raboso, Puebla, Meksik sentrik, in distantitet sirka sent dudes kilometri da Ciudad de México. Tremblasion eks-moved a stradi mili de homi, sukused, trepidant, lakrimant e eforsant atinar sue proksimi per telefon. Otr tremblasion in ist mens avav mortifiked kuasi sent homi. (38 | MX)

2017-09-18 - Tempesta in Insula di Muchacha

gallery-1Tempesta Maria star in mare di occidento. Ellu minachiar Guadalupa (parte di occidento di paise francis). Ista tempesta star tempesta numero un tanto forti in histoire di Dominica. In insula Santo Thomas e Santo Joanne, multo genti devir sortir casa di loro e andar a casa di governo, birchè tempesta Irma gia rompir multo casa di genti. Ista due insula star parte di Insula di Muchacha, qualche star parte di oriento di miscolanza di multo paise american. (0 | US-VI)

2017-09-18 - Tempesta in Romania

P_DicasterialIn occidento di Mare Negro star paise Romania. In occidento dessa paise star città Timișoara (altra nome Temeswar o Temesvár). Doppo forti tempesta con rapido vento in logo vicino dessa città in domingo, quasi dieci umano star morto e piu que cento haber piaga. Mihai Tudose, commandante di Romania, fasir visita in città in lunedi. Klaus Werner Iohannis, altra commandante di Romania, dicir, que ista orror star falta di governo, birchè ellu non rapido avisar ista tempesta. (0 | RO)

2017-09-15 - Peskado nelegal en Est-Timor

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Angla Usana)

20018923456_56df87bc82_bLa polico Est-Timorana, apud aktivisti dil organizuro ekologial Pastoro Maral, interceptis floto peskanta Chinlandana di dekekin navi tenanta kargajo nelegal alegata di quaradek tuni de sharki; tale informili Australiana raportis en venerdio. Yakto motorizita Ocean Warrior nun patrolias por kontrolar, ka la navi livos l' aqui Est-Timorana. Pingtan Marine Enterprise, qua proprietas la navi, suspektesas ecesir la quanto permisita dal ministerio di peskeyi Est-Timorana. (0 | TL)

<phoneme alphabet="ipa" ph="la poˈlit͡so esttimoˈrana"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈapud aktiˈvisti dil organiˈzuro ekoloˈgjal pasˈtoro maˈral"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="interˈt͡septis ˈfloto pesˈkanta t͡ʃinlanˈdana di ˈdekekin ˈnavi teˈnanta karˈgaʒo neleˈgal aleˈgata di ˈkwaradek ˈtuni de ˈʃarki"/>; <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtale inforˈmili austraˈljana raˈportis en veˈnerdjo"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈjakto motoriˈzita ˈoʊʃən ˈwɔɹiɚ nun patˈroljas por kontroˈlar"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ka la ˈnavi ˈlivos lə ˈakwi esttimoˈrana"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="pʰiŋtʰan məˈɹiːn ˈɛntɹ̩pɹɑjz"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwa propˈrjetas la ˈnavi"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="suspekˈtesas et͡seˈsir la ˈkwanto permiˈsita dal minisˈterjo di pesˈkeji esttimoˈrana"/>.

2017-09-14 - Tempesta in Vietnam

pool-aqua-bungalow-4Tempesta Doksuri comminchiar sopra mare di oriento e ricevir forza di calor. Doppo ista, tempesta venir supra terra in mezzo di paise Vietnam. Rapido vento e forti piove fasir lampo oscuro, rompir casa, forar multo arbor fora radiz e gitar loro in logo vicino. Ance governo fasir lampo oscuro per impedir cosa male. Multo genti restar in casa. Un umbre morir in logo vicino di nord di città Đà Nẵng. Multo cosa non star facile, birchè nave di aria star incapache di volar. (0 | VN)

2017-09-11 - Tropika ŝtormo en Usono

En Georgio (suda Usono), tri homoj mortis pro la uragano Irma (poste malfortiĝinta al tropika ŝtormo Irma) - pro faloj de arbo kaj forblovo. La centro de Irma moviĝis malrapide el la okcidenta bordo de Florido (suda Usono) en sudokcidentan Georgion en frua lunda posttagmezo proksime de Valdosta. En Valdosta, kie multaj floridanoj kolektiĝis por atendi la preterpelon de la ŝtormo, ventoj blovis je rapideco ĉirkaŭ sesdek kilometroj en horo, sed ili ne kaŭzis gravan damaĝon. (0 | US)

2017-09-11 - Alto agua in Scirocco di Carolina

320px-_Boone-hall-avenue-of-oaks-sc1In mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Scirocco di Carolina. In ista paise star città Charleston. La in lunedi, multo strada star pieno di alto agua doppo tempesta Irma. Agua star dieci piedi di alto. Star terzo agua tanto alto in histoire di città. Vento soffiar multo segnio di strada. In mezzo di città, quasi tutto mercante cerrar su botega, ma un furniere aprir su botega. Notte venir e agua lento basciar. (0 | US)

2017-09-10 - Tempesta in Florida

sky-2695979_960_720In mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Florida. Tempesta Irma star in città Key West e autros izola Florida Keys in mattina di domingo. Vento forar multo arbor fora radiz e soffiar loro. Piove fasir strada vicino mare pieno di agua alto. Lampo star oscuro. Aria pressar piu forti e vento star piu rapido. Señores star inquieto, que Florida Keys, caiena di izola di sabia in scirocco di Florida, bisogno star rovina. (2 | US)

2017-09-08 - Refusa de intrada in Singapur

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu german)

Water-_Building-_Singapore-_Skyline-_Singapore-_RiverKasiviswanathan Shanmugam, ministro de a(f)feres intern e jure singapurian, ha refusat intrada de du predicatoros c(h)ristian extran, queles hat petit permissiones de labor por brevimen predicar in Singapur. Il ha dit: "Just qualmen yo hat interdictet erudites o predicatores islamic venir a Singapur, talmen li interdiction maxim recent ha esset por predicatoros c(h)ristian." Un ex li predicatoros titulat islam quam un religion de domination de munde e ne de pace. (0 | SG)

<phoneme alphabet="ipa" ph="kɑsiʋiswɑnɑʈɑn ʃʌɳmugʌm"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="miˈnistro de afˈferes inˈtern e ˈd͡ʒure singapuˈrjan"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ha refuˈzat inˈtrada de du predikaˈtoros xrisˈtjan eksˈtran"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkweles ˈhat peˈtit permisˈsjones de laˈbor por ˈbrevimen prediˈkar in singaˈpur"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="il ha ˈdit"/>: "<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈd͡ʒust ˈkwalmen jo ˈhat interdikˈtet eruˈdites o predikaˈtores izˈlamik veˈnir a singaˈpur"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈtalmen li interdikˈt͡sjon ˈmagzim reˈt͡sent ha esˈset por predikaˈtoros xrisˈtjan"/>." <phoneme alphabet="ipa" ph="un eks li predikaˈtoros tituˈlat izˈlam kwam un reliˈʒjon de dominaˈt͡sjon de ˈmunde e ne de ˈpat͡se"/>.

2017-09-07 - Motu de terra in Mexico

Tonin_Pyramid_1_1In vespere de jovedie, littore meridionale Mexicano es affecto per motu de terra de magnitudine octo et uno decimo, subvertente domus in Chiapas juxta limites Guatemalense, occidente ad minimo triginta homines et causante megacymate. Manuel Velasco, gubernatore de Chiapas, dic, quod tres homines es occiso in San Cristóbal, includente duo feminas in domu collapso. Praemonitu de megacymate periculoso es emisso pro littore Pacifico de America Centrale usque ad Aequatoria. (36 | MX)

2017-09-01 - Paco en Kolombio

Cartagena2011-_Skyline-_HabourFortoj Armitaj Revoluciaj de Kolombio (FARK), iama marksista-leninista gerilistaro, iĝis politika partio. La formala komenco de la partio okazis en vendredo en la kolonia Placo de Bolivar en Bogoto, kolombia ĉefurbo, antaŭ amaso da miloj da homoj, prezentante planitan paroladon fare de ĉefo de FARK Rodrigo Londoño, konata per lia milita nomo Timochenko. La partio volas daŭrigi sian "historian celon kaj aspiron por nova ordo de socia justeco kaj vera demokratio en nia lando". (0 | CO)

2017-09-01 - Kresko ekonomial en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Polona)

Plana_CB_naves_01L' ekonomio Chekiana kreskis ye du komo kin centimi en la duesma trimestro, quo esas olua maxim rapida pazo trimestral enrejistrita. Demando en-landa ed exter-landa augmentis aktiveso ekonomial. Produkto landal kuntara kreskis yarale ye quar komo sep centimi - plu rapide kam pre-dico. La banko central Chekiana divenis en l' Uniono Europana pos cirkum kin yari l' unesma, qua en agosto augmentis procento interestal, do kusto di prunti, qua antee esis preske zero. (11 | CZ)

<phoneme alphabet="ipa" ph="lə ekoˈnomjo t͡ʃeˈkjana ˈkreskis je du ˈkomo kin t͡senˈtimi en la ˈdwesma triˈmestro"/<, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwo ˈesas ˈolwa ˈmaksim raˈpida ˈpazo trimesˈtral enreʒisˈtrita"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="deˈmando enˈlanda ed eksterˈlanda augˈmentis aktiˈveso ekonoˈmjal"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="proˈdukto lanˈdal kunˈtara ˈkreskis jaˈrale je kwar ˈkomo sep t͡senˈtimi"/> - <phoneme alphabet="ipa" ph="plu raˈpide kam preˈdit͡so"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="la ˈbanko t͡senˈtral t͡ʃeˈkjana diˈvenis en lə ˈunjono euroˈpana pos ˈt͡sirkum kin ˈjari lə uˈnesma"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwa en aˈgosto augˈmentis proˈt͡sento interesˈtal"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="do ˈkusto di ˈprunti"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kwa anˈtee ˈesis ˈpreske ˈzero"/>.