2013 Australia

Die frigido, alicubi partim nubilo, alibi pluviali, mensis praesidentiae Australiensis Concilio Salutis Consociationis Nationum finem habuit. Australiensibus populus fraternus sunt Neozelandici, partim quoque Britanni, quia inter se optimi amici in Facebook sunt. Australia cum Sinis maxime commerciatur.

Ecce aliquot nuntii:

 • 2013-09-05 | 2 456 541 | 150 154 GB-ENG-KEN | Duodeseptuaginta homines vulnerati sunt, postquam magis quam 130 vehicula in caligine in ponte inter Scapeiam insulam et Angliam meridiorientalem ceteram inter se colliserant.
 • 2013-09-07 | 2 456 543 | 009 053 AU         | Australia comitia foederalia habuit. Coalitio fautorum libertatis nationisque ab Antonio Abbott ducta, quae usque ad nunc adversaria fuerat, lucrata est. Cladem concedens, minister primus Coemgenus Rudd dixit se ducem factionis laboris esse jam nolle.
 • 2013-09-23 | 2 456 559 | 142 030 CN         | Saltem viginti quinque homines in Sinis meridionalibus mortui sunt post transitum typhonis Usagi, qui octo homines in Philippinis occiserat.

2013 Guinea-Bisau

Guinea-Bisau fest sue diurn nasional sidiurne. Presise ante kuatrdes anui, *asemble nasional de Partis Afrikan pro Nedependitet de Guinea e Kapverdia monoflankike deklarav nedependitet de Guinea-Bisau (tetempe Guinea Portugalian) da Portugalia. Guinea-Bisau es land uest-afrikan, kel leplu grand-partie komers ko India. Facebook-amiki leplu grand de bisau-guineani es senegalesiani, kenyani, portugaliani, marokani e kapverdiani.

Ekse avisi nemult:

 • 2013-09-11 | 2 456 547 | 002 011 GW | Leg-fasianti de Guinea-Bisau av reproved amnesti a omni militarani, keli avav fasied revolusion in april 2012. Aktivisti pro yuri homik laudav ist desidasion. Guinea-Bisau es sitempe administred per guvernatorel provisorik. Selektasion es avenierant in november, ma Nasioni Uniavant av prekauted, ke it poteserio esar adiurned.
 • 2013-09-11 | 2 456 547 | 002 011 CV | Uragan Humberto av ad-ported a Kapverdia tempestadi periodik, venti subit fort, kadi de arbori, pluvii grand, inundasioni de ruti e domi e disaparasion de nav sharjed ko seks marini in unduli. Uragan av posteriore feblesked in Osean Atlantik, no menaserante Amerik.
 • 2013-09-13 | 2 456 549 | 002 011 SN | Yustis senegalesian av dekuvred, ke filio de presidento anterior de Senegalesia avav tened mon suged eks posesad publik in konti bankik in Monegaskia.

2013 Saint Kitts ond Nevis

Disdag fer Saint Kitts ond Nevis de onafhangigheiddag. Befor preciswis tritig jairen winn'd Saint Kitts ond Nevis etts onafhangigheid af de Fereinig'd Kuningryk af Greutbritannie ond Nord Irland, doch ett blyv'd lojal tou Hirer Majestait Elisabeth II, torj de Genaide af Godd Kuningin af Sankt Christofer ond Nevis ond af Hirer ander Ryken ond Territorias, Heuved af de Gemeinwellstand. Nevis tougeheur tou de federation, doch sextig-twei procenten de nevisianen gave stemm tou en secession in de jair 1998. De greutest facebookfrienden af kittitianen ond nevisianen sinde antiguanen ond barbudanen. De greutest handelpartners af Saint Kitts ond Nevis sinde de Fereinig'd Staten af Amerika ond Algerie.

Sej somme niewheiden:

 • 2013-09-10 | 2 456 546 | 021 840 US      | De amerikanisch singer Miley Cyrus ha brek'd de wereldrekord for de greutest nommer af sejings in twentig-fiewer stonden torj hirer kontroversiell video "Brekend Kogel".
 • 2013-09-12 | 2 456 548 | 002 015 DZ-33   | De gasfabrik in In Amenas, eustlik Algerie, bekenn'd, dat ett hadd wes'd in krisis ond etts sekerheid hadd wes'd chronischwis swack, als mohammedan terroristen hadde gryp'd de gasfabrik in januari 2013. Tritig-seven gysels (principiellwis japanisch, filipinisch, norwegisch, britisch ond amerikanisch) hadde wes'd morded. Laterwis hadd de gasfabrik wes'd mak'd fry fon algerisch speciell kraften.
 • 2013-09-17 | 2 456 553 | 419 029 KN-K-11 | In en kooperiring mid de Republik China (Taiwan), Saint Kitts ond Nevis ha konstruir'd etts furst sonnpark, dat schall bringe energi tou international flieghaven af Robert L. Bradshaw in Basseterre.

Dopis J. X. Doležalovi

Vážený pane Doležale,

píšu Vám ohledně připravovaného článku o pedofilech. Dozvěděl jsem se, že když jste se setkal se dvěma mými pedofilními kolegy, první Vaše otázka zněla na naše požadavky a oni odpověděli, že vlastně žádné nemáme. "Pedobijci" nás preventivně obviňují z používání salámové metody ("teď nic nechcete, ale za pár let chtít budete, stejně jako homosexuálové r. 2006 tvrdili, že registrované partnerství je jejich poslední požadavek"). Proto Vám raději již nyní píšu úplný seznam našich výtek k současné právní úpravě, i když moji kolegové tomu neříkají požadavky. Vím, že je to dlouhý text a do článku ho asi bude možné zahrnout jen letmo či vůbec, ale přesto bych byl nerad, aby se v článku objevilo, že nemáme žádné požadavky - jinak nám to někdo za pár let šeredně vmete do tváře.

0) Nechceme nijak měnit zákony ohledně zneužívání dětí, včetně jejich zneužívání k výrobě dětské pornografie. V tom morálka hovoří jasně. Současná legislativa ovšem kriminalizuje mnohem víc, i když je to vzhledem k ochraně dětí kontraproduktivní a i když vyvstávají otázky, jestli je cílem skutečně ochrana dětí nebo je to jen populární záminka k dosažení něčeho úplně jiného.

1) Nejabsurdnější je, že je trestná i animovaná dětská pornografie, literární dětská pornografie a pornografie s osobou jevící se být dítětem. Taková pornografie jednoznačně není škodlivá, k její výrobě není třeba zneužít žádné dítě. Zákaz této pornografie dětem jednoznačně škodí, protože pedofilové se nemohou tímto zcela neškodným způsobem vybít u počítače a roste riziko, že vyjdou do ulic zneužít reálné dítě. Zákaz zřejmě vychází z domněnky, že pedofilie je infekční nemoc, která by se takovou pornografií mohla šířit. To ošem není pravda, výskyt pedofilie v populaci je konstantní, pedofilie je u dotyčného jedince jasně daná, otázkou je jen, kdy si ji uvědomí. Nepochybně je lépe, když takové uvědomění nastane doma u počítače, než když se nepřipravený a zmatený pedofil, který neví, že je pedofil, ocitne u skutečného dítěte.

2) Zákaz držení (zákon používá negativněji znějící termín "přechovávání") dětské pornografie lze ospravedlnit tím, že k její výrobě muselo být zneužito reálné dítě. Problém je, že právě pouze k výrobě; další šíření a držení již natočeného materiálu k dalšímu sexuálnímu zneužívání nevede - drtivá většina držitelů získala dětskou pornografii zdarma, takže zneužívání nijak nepodpořili. Legalizace držení dětské pornografie prokazatelně snižuje výskyt zneužívání dětí - jak je vysvětleno výše, pedofilové se vybijí u počítače a nemají potřebu vyrazit do ulic. (K tomu blíže článek http://www.osel.cz/index.php?clanek=5428 ).

Druhou stranou mince je, že ačkoli šíření a držení již existující dětské pornografie nevede k dalšímu sexuálnímu zneužívání, vede k jisté psychické újmě u zneužitého dítěte, jehož obrázky se takto po internetu nekontrolovatelně šíří. Legalizace držení dětské pornografie by tedy nebyla jednoznačně pozitivním řešením; měla by se však vést racionální diskuse o tom, zda výhody převažují nad nevýhodami a zda je sexuální zneužívání způsobené restrikcí dětské pornografie větší či menší zlo než psychická újma u již zneužitých. Poslanci (a europoslanci - veškerá právní úprava v této oblasti pochází z EU) ovšem žádnou diskusi ochotni vést nejsou, zákaz držení dětské pornografie byl v roce 2007 schválen v podstatě jednomyslně, aniž by byli konzultováni čeští sexuologové, kteří byli vesměs všichni proti. Plošný zákaz brání citlivějším řešením, např. DVD na předpis, které by ordinovali sexuologové.

3) Rovněž mě znepokojuje praktická stránka boje proti dětské pornografii. Ten je totiž vítanou záminkou pro to, jak "v zájmu našich dětí" cenzurovat internet, odposlouchávat lidi, prohledávat jim byty a diskreditovat je (držitel animované dětské pornografie je v očích veřejnosti hozen do stejného pytle jako sériový vrah dětí). Občan nemá možnost si zkontrolovat, zda na seznamu cenzurovaných stránek s dětskou pornografií nejsou ve skutečnosti stránky politické opozice. Občan nemá možnost si zkontrolovat, zda stát za dětskou pornografii neoznačuje běžné fotky, které má ve fotoalbu téměř každá rodina. Vzhledem k tomu, že je trestné pouhé držení, je velice snadné nepohodlnému člověku něco podstrčit.

4) Informace o pedofilii by měly být dětem dány již ve škole v rámci sexuální výchovy. Dosud se dozvídají, že mohou být zneužity a jak se mají bránit, ovšem mlčky se předpokládá, že pachatelé padají z nebe a mezi žáky se žádný potenciální pachatel nevyskytuje. Dítě se nedozví, že by samo mohlo být pedofilní a co s tím dělat, přestože většina pedofilů si náznaky své orientace začíná uvědomovat okolo 13 let, tedy ještě na základní škole.

5) Dále by šlo zavést několik drobností, které podle mého názoru nejsou nijak kontroverzní a požadavek na jejich zavedení by mohl přijít od kteréhokoli rozumně uvažujícího člověka a ne zrovna od pedofilů. Např. výjimku věkové blízkosti pro pohlavní styk - dnes není právně žádný rozdíl mezi konsensuálním pohlavním stykem 15letého s 14letou a 60letého s 14letou, obojí je trestný čin pohlavního zneužití. Nebo by šlo odstranit paradox, kdy pohlavní styk je povolen od 15, ale pornografie od 18. Když se dnes 15letí milenci natočí při svém vlastním legálním pohlavním styku, stávají se v tom okamžiku zároveň pachateli a oběťmi trestného činu výroby dětské pornografie. Výrobci značného množství dětské pornografie jsou dnes děti samy.

Stručně shrnuto tedy jsou naše požadavky tyto:
1) legalizace vrituální dětské pornografie,
2) rozumná diskuse o opětovné legalizaci držení dětské pornografie,
3) konec používání boje proti dětské pornografii jako záminky k potlačování lidských svobod,
4) osvěta o pedofilii na základních školách,
5) možná pár nekontroverzních drobností.
0) Trestnost sexuálního zneužívání dětí je nezpochybnitelná.

V žádném případě tedy nechceme žádné zavádění nových speciálních právních norem. Přibýt by mohla maximálně definice dětské pornografie, která by vylučovala pornografii virtuální. Jinak chceme jen škrtat to, co začalo přibývat od roku 2007, kdy byla zavedena trestnost držení dětské pornografie. Tím padá argument našich odpůrců, že chceme bourat morální normy, které tu jsou stovky a tisíce let. Ve skutečnosti tu jsou tisíce dní a nezdá se mi, že bychom před r. 2007 žili v pedofilním ráji či v necivilizované džungli.

Dlužno ovšem říci, že některým členům naší komunity, byť jsou v menšině, současný stav vyhovuje a žádné změny v právním řádu nechtějí.

S pozdravem
Gabriel Svoboda

2013-08

 • 2013-08-08 | 2 456 513 | 419 013 GT-PE | Sciencistoj pri antikvaĵoj trovis eksterordinaran majaan frison riĉe ornamitan per bildoj de dioj kaj regantoj kaj longa dediĉa surskribaĵo en Peteno, norda Gvatemalo.
 • 2013-08-28 | 2 456 533 | 142 145 SY    | Ĉefministro David Cameron diris, ke la Nacia Sekureca Konsilantaro de Granda Britistano kaj Norda Irlando konsentis, ke la mondo ne estu senfara post la neakceptebla uzo de ĥemiaj armiloj fare de la siria registaro. Tamen antaŭ aranĝi ion ajn, oni atendas plenan raporton pri esploro fare de la Unuiĝintaj Nacioj pri la ĥemia atako. Siria ambasadestro ĉe la Unuiĝintaj Nacioj akuzis Grandan Britistanon kaj Nordan Irlandon pri esti konspirinta kun ribeloj por fari la ĥemian atakon, kiu estis mortiginta centojn da siriaj nearmeuloj.
 • 2013-08-29 | 2 456 534 | 150 151 PL-PM | Pollando iĝis la unua eŭropa lando ekspluatanta gason per hidraŭlika frakasado, ĉerpante ok mil kubajn metrojn da skista gaso tage de prova boraĵo en Lębork (iam Lauenburg in Pommern), norda Pollando.

2013 Argentina

Die frigidulo, partim nubilo, mensis praesidentiae Argentinensis Concilio Salutis Consociationis Nationum finem habuit. Argentina est civitas Austroamericana, quae cum Brasilia maxime commerciatur. Argentinensibus populus fraternus sunt Uruguayenses, partim quoque Chilenses, quia inter se optimi amici in Facebook sunt.

Ecce aliquot nuntii:

 • 2013-08-06 | 2 456 511 | 419 005 AR-S | Gasii fulmen in domo in Rosario Argentinae mediae quinque homines occidit et circum decem vulneravit.
 • 2013-08-21 | 2 456 526 | 419 005 BR   | David Miranda, diurnarius de incolis a Britanniis et Civitatibus Foederatis Americae clam observandis scribens, Brasiliam pervenit, postquam liberatus est ex prensione in aëroportu Londiniensi, ubi vigiles Britannici ei ut terroristae minati erant.
 • 2013-08-22 | 2 456 527 | 001          | Theodorus Philippi filius Koniuchov, audax et sacerdos Russicus, animum trans Oceanum Pacificum ex Valle Paradisi Chiliae mediae ad littus Orientoaustralianum remigandi annuntiavit.