2018-01-27 - Elekto prezidantal en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

99770987_044344250-1Prezidantulo Chekiana Miloš Zeman, qua opozas en-migrado e punisi kontre-Rusiana, ganis la duesma periodo en sua ofico per kinadekeun centimi del voti, strete vinkinte sua rivalulo Jiří Drahoš, qua favoras la UE e havas nula antea experienco politikal. La elekto prezidantal reflektis dividi social inter elekteri, qui esas plu povra e min edukita, habitas regioni rural e votas por Zeman, ed elekteri, qui esas plu richa e plu edukita, habitas plu granda urbi e preferas Drahoš. (77 | CZ)

2018-01-25 - Male ventura di lungo carroza in Italia

26907470_757404217799399_3616270500180022342_nIn nord di Italia star città Pioltello. La in matino di giovedi, lungo carroza andar fora camino. Tre umano star morto, piu di dieci umano haber piaga e multo genti non pudir andar a città Milano per lavorar o studiar la. Milano star grandi città di Italia per affaires di drahem (oro e plata). Pold esser que ista male ventura star birchè qualche cosa rompir camino o birchè qualche cosa rompir logo ove un camino finir e due camino aparte comminchiar. (0 | IT)

2018-01-23 - Attacca in Libya

26904314_1954278158157367_5698233650994989156_nIn mare di scirocco star paise Libya. In oriento dessa paise star città Bengasi. La attacca doble per bomba star devanti casa musulmin (quasi iglezia o esnoga), quando genti sortir doppo pregar di notte. Quasi trenta umano star morto e piu di trenta haber piaga. Triar giusto hora di attacca per toucar multo victima. Città star logo di combatir di armata di tiranno american Khalifa Haftar contra armata musulmin. Libya star senza ordine doppo forar tiranno Muammar Gaddafi. (0 | LY)

2018-01-23 - Tremo de tero en Usono

26904677_2023672247650627_3621307519321077631_nAverto pri mara ondego fare de la Nacia Vetera Servo de la Nacia Oceana kaj Atmosfera Administrantaro estis eldonita por Rusio, Japanio, Meksikio, Kanado kaj okcidentusonaj ŝtatoj Alasko, Vaŝingtonio, Oregono, Kalifornio kaj Havajo baldaŭ post tremo de tero de grandenco 7.9 frapinta la Alaskan Golfon. Homoj estis instruitaj resti for de la pacifika mara bordo. Sirenoj sonis tra Kodiak en Alasko. La averto pri la mara ondega minaco poste estis nuligita. (0 | US)

2018-01-23 - Fuogo in Texas

26814868_1630825853642598_8664708874210121055_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Texas. La in Willow Park in lunedi, grandi fuogo di erba incendiar terreno piu grandi di Gibraltar. Cerrar due grandi camino. Genti multo lontano pudir mirar nebia di fuma in aria - comme si genti in un fine di Palestina pudir mirar fuogo in altra fine di Palestina. Fuogo minachiar casa e genti devir sortir. Fuogo non bisogno star piu grandi di ora. (0 | US)

2018-01-22 - Attacca in Thailanda

26239890_1767137979971279_5939810348871024224_nIn mare di oriento star paise Thailanda. In scirocco dessa paise star città Yala. La in fonduk in mattina de lunedi, bomba co'l due roda toucar tre genti sensa arma e piagar multo dieci autros. Doppo multo meze, ista star primer attacca contra genti sensa arma. Scirocco di Thailanda star musulmin, ma in altra partes de Thailanda, genti credir fe di Buddha. Armata musulmin contra Thailanda escondir se in scirocco di Thailanda, ove star multo albero e villages lontano. (0 | TH)

2018-08-21 - Tremblasion de ter in Cili

26903872_2101607003213442_6213864434875343065_nCili nordik e landi visin Peru e Bolivia av esed sukused per tremblasion de ter de granditet seks totali e tri desimi. *Episentr de tremblasion av esed a septdesseks kilometri sude de Putre in Sintur Fokik Pasifik, region ko tremblasioni de ter e eksplodasioni volkanik mult. Ist tremblasion masiv av avenied, po ke tremblasion de ter ipse plu destruktativ de granditet sept totali e tri desimi avav avenied in Peru in deskuart yanuar, mortifikante sirka seksdeskuink homi. (0 | CL)

2018-01-21 - Atak in Afgania

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion finlandik)

26904555_1628989573860778_7396133830757909158_nForsi sekuritetik av re-ganied influens superioru hotel internasional in urb prinsipal afganian in diurn soldiik, po ke fusileri aved ataked it in diurn saturndiik. Stat Mahometan poteserio esar respondabl di ist atak; ante leplu nelonge, Stat Mahometan fasiav atak ante un mens, mortifikante plu ka kuatrdes homi e vulnerante plu ka sent otri. El sem hotel esav obyekt de atak suisidiik in temp anuik du mil desun, kuande plu ka dudes homi esav mortifiked. (5 | AF)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈforsi sekuriteˈtik ˈav reganiˈed influˈens superiˈoru hoˈtel internasioˈnal ˈin ˈurb prinsiˈpal afganiˈan ˈin diˈurn soldiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈpo ˈke fusiˈleri aˈved ataˈked ˈit ˈin diˈurn saturndiˈik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈstat mahomeˈtan poteˈserio eˈsar responˈdabl ˈdi ˈist aˈtak"/>; <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈante ˈleplu neˈlonge"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈstat mahomeˈtan fasiˈav aˈtak ˈante ˈun ˈmens"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="mortifiˈkante ˈplu ˈka kuatrˈdes ˈhomi ˈe vulneˈrante ˈplu ˈka ˈsent ˈotri"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈel ˈsem hoˈtel eˈsav obˈjekt ˈde aˈtak suisidiˈik ˈin ˈtemp anuˈik ˈdu ˈmil deˈsun"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkuande ˈplu ˈka duˈdes ˈhomi eˈsav mortifiˈked"/>.

2018-01-20 - Incéndio dē hérba in Austrālia

AUDI PRÆLĒCTIŌNE SONITO (accentu Finlandico)

26734115_10157161797083677_1292531104586540448_nAdmonitiōne prō vīsitātōres dē Hórto Nātiōnāle Rēgāle, Nóvo Cámbria Austrāle, Austrālia orientāle, es ēmísso ab vígiles exstīnctīvo rūstico. Incéndio es mināce prō itínere prīncipāle, per que pétra fāmōso dē lápide harēnārio es accessíbile prō tūrístas. Phōtographēmates dē fūmo es mísso ab hómines ad interrēte. Incéndio pótes flagrāre trāns hérba et minitāre res immōbile rūstico. Incéndio nōn plūs es tam perīculōso quam ánteā, sed íllo dēbē es observāto cum ménte vigilánte. (0 | AU)

2018-01-19 - Brulo en Filipinoj

26734322_1338305312941357_1643071407335895136_nBrulo denove trafis fabrikon de House Technologies Inc. ene de ekonomia pretiga zono en Rosario en la nordfilipina provinco Cavite. La brulo komenciĝis en tranĉejo de ligno en dudek unu horoj kaj kvardek naŭ minutoj en vendredo. La Filipina Ruĝa Kruco - Nacia Ĉefa Sidejo sendis du kontraŭbrulajn kamionojn kaj du ambulancojn. La oficejo de la kontraŭbrula protekto deklaris, ke la brulo estis sub rego kaj direkto en dudek tri horoj kaj kvardek naŭ minutoj. (0 | PH)

2018-01-15 - Eksplodasion in Irak

99596143_044049882-1Du bomberi suisidiik fasiav eksplodasioni in diurn lundiik in strad basarik in Bagdad, urb prinsipal de Irak, mortifikante kuasi kuatrdes homi. Ist atak av esed leplu mortifikant in Bagdad da deklarasion de viktoriasion superioru Stat Mahometan in mens anterior e it av esed un eks ataki leplu mortifikant in Bagdad da mens yuliik in temp anuik du mil desseks, kuande bomb sharj-automobilik masiv aved mortifiked trisent dudeskuatr homi in kuartier komersik Karrada. (5 | IQ)

2018-01-14 - Seismo in Peru

AUDI REGISTRATION DE SONO

26231033_1749769111764288_8657924626399278154_nUn seismo potente in le Oceano Pacific juxta le costa de Peru ha affecte un catena de urbes litoral in Peru del sud in dominica, occidente al minus duo personas e vulnerante multo plus, quia illo faceva domos cader e camminos micar. Un viro ha essite fullate per un rocca in Yauca. Un persona ha morte in Bella Unión. In le initio, le Centro de Advertimento de Tsunami del Pacifico habeva advertite de undas tsunami possibile in le costa de Peru del sud. (17 | PE)

2018-01-13 - Elekto prezidantal en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

99583879_043995058La elekto prezidantal en Chekia duros per la duesma fazo, en qua akademiestrulo por-Europana Jiří Drahoš afrontos nuna prezidantulo Miloš Zeman, qua esas tre simila per sua konduto ed opinioni al prezidantulo Usana Donald Trump. La unesma fazo di votado en venerdio e saturdio pasis sen-evente, ecepte ke manifestantino nud-mama esforcis impedar Zeman votar en la chef-urbo Praha en venerdio, klamante Angle, ke Zeman esas prostitucero dil prezidantulo Rusiana Vladimir Putin. (57 | CZ)

2018-01-13 - Ardor insendiik in Australia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion italik)

26239029_1752856184757540_1259584715871860326_nPort aerik in urb sekund leplu grand in Galesia Sudik Nov, Australia estik, av esed klosed in pomedidiurn saturndiik e voli av esed anuled u deturned kausu ardor insendiik vegetasionik, kel esav adported per venti uestik fort. Registrad fasied per vehikl flotant in aer superioru ardor monstrav nubi fumik grand movant se superioru port aerik. Ardor menasav domi. Plu tarde insendieri komensav avar sukses ko hidrobombardasion de ardor e prekautasion av esed tendrifiked. (0 | AU)

<phoneme alphabet="ipa" ph="ˈport aeˈrik ˈin ˈurb seˈkund ˈleplu ˈgrand ˈin gaˈlesia suˈdik ˈnov"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ausˈtralia esˈtik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈav eˈsed kloˈsed ˈin pomedidiˈurn saturndiˈik ˈe ˈvoli ˈav eˈsed anuˈled ˈu deturˈned ˈkausu arˈdor insendiˈik vegetasioˈnik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈkel eˈsav adporˈted ˈper ˈventi uesˈtik ˈfort"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="regisˈtrad fasiˈed ˈper veˈhikl floˈtant ˈin aˈer superiˈoru arˈdor monsˈtrav ˈnubi fuˈmik ˈgrand moˈvant ˈse superiˈoru ˈport aeˈrik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="arˈdor menaˈsav ˈdomi"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈplu ˈtarde insendiˈeri komenˈsav aˈvar sukˈses ˈko hidrobombardasiˈon ˈde arˈdor ˈe prekautasiˈon ˈav eˈsed tendrifiˈked"/>.

2018-01-11 - Neĝa ŝtormo en Kazaĥio

26731011_1419384614851493_6771487366968296297_nPro granda neĝa ŝtormo en Astano, kazaĥia ĉefa urbo, la urbestro Aset Isekeŝev deklaris krizan situacion en la urbo en ĵaŭdo, petante organizaciestrojn, ke ŝtataj institucioj, edukaj institucioj, konstruistoj, privataj kompanioj, butikoj, distraj centroj kaj aliaj komercaj ekzistaĵoj ĉesu siajn agadojn dum la tago, escepte de organizacioj vive necesaj por la urbo: fajra brigado, polico, krizaj servoj, krizaj kuracaj servoj, kuracaj institucioj kaj publikaj servoj. (0 | KZ)

2018-01-10 - Glisasion de fang in Stati Unied de Amerik

26239572_1374994635940586_8837361270552474236_nIn matin merkurdiik, personel salvatorik no sesav eforsar truvar viktimi in Santa Barbara, Kalifornia, SUA uestik, keloke fang avav glised a domi, kuvred rutoni e sviped vehikli apo in diurn marsdiik, kuande deskuink milimetri de pluviad avav kaded durantu kuink minuti, per kekos slipr normik de inundasion subit avav esed multe surpased. Inundasioni e fang av klosed seksion kuinkdes-kilometrik de ruton sent un in omni du direksioni intr Santa Barbara e Ventura. (0 | US)

2018-01-08 - Ardor insendiik in Stati Unied de Amerik

new_yorkIn hor sept de matin lundiik, membri de servasion sekret observav fum su tekt de Trump Tower, struktur edifisiik siel-rasant ko kuinkdesokt etaji in kuartier Midtown Manhattan de New York, SUA nord-estik. Ili komunikav it a direktor de sekuritet insendiik in vestibul, kel spektav sistem fotoaparatik e dekuvrav flami in ventilasion. Tri homi av esed nemulte lesed. Ardor elektrik minim in struktur turiik su tekt de Trump Tower av esed determined kuale kaus de ardor insendiik. (0 | US)

2018-01-07 - Bomba in paise Zurina

26169640_1565657590150479_8338097666235282382_nIn nord-occidento di paise Zurina star città Idlib. La in domingo bomba in carreta rompir bastimento di Ajnad al-Kavkaz. Ajnad al-Kavkaz star armata per revoluzion co'l molto cento soldat. Piu di trenta genti star morto e settanta haber piaga. Paise Zurina lento comminchiar rinnovar se doppo rovina di guerra di un parte di popolo contra altra. Ista guerra comminchiar in anno due mille undici, quando governo di Bashar al-Assad fasir oppressione severo di revoluzion. (0 | SY)

2018-01-06 - Ardor insendiik in Filipini

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

26167096_1819575764776115_2945089498324813021_nArdor insendiik komensav in butikon in urb leplu grand de Filipini sentrik in du-des-un hori e tri-des minuti in diurn vendrdiik. It es ankor ekstinguand. Pumperi informav in po-medi-diurn saturndiik, ke ardor es ankor flagrant in partii de etaji sekund, ters, kuart e kuint de butikon. Kaus de ardor es ankor determinand. Arendatori e butiki in butikon no av esed perkuted per ardor. Butikon informav per *internet, ke it esero klosed in diurn saturdniik kausu ardor. (0 | PH)

<phoneme alphabet="ipa" ph="arˈdor insendiˈik komenˈsav ˈin butiˈkon ˈin ˈurb ˈleplu ˈgrand ˈde filiˈpini senˈtrik ˈin dudesˈun ˈhori ˈe triˈdes miˈnuti ˈin diˈurn vendrdiˈik"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈit ˈes anˈkor ekstinguˈand"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="pumˈperi inforˈmav ˈin pomedidiˈurn saturndiˈik"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke arˈdor ˈes anˈkor flagˈrant ˈin ˈpartii ˈde eˈtaʒi seˈkund"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈters"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="kuˈart ˈe kuˈint ˈde butiˈkon"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="kaˈus ˈde arˈdor ˈes anˈkor determiˈnand"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="arendaˈtori ˈe buˈtiki ˈin butiˈkon ˈno ˈav eˈsed perkuˈted ˈper arˈdor"/>. <phoneme alphabet="ipa" ph="butiˈkon inforˈmav ˈper interˈnet"/>, <phoneme alphabet="ipa" ph="ˈke ˈit eˈsero kloˈsed ˈin diˈurn saturdniˈik kaˈusu arˈdor"/>.

2018-01-01 - Prohibitiōne dē commércio dē ébore in Sīna

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO (accentu Bohēmico)

99424038_gettyimages-624864096Dum lóngo témpore, Sīna e es ūno ex máximo mercātus dē ébore, sed ab ánno bis mīllēsimo décimo octāvo, tōto commércio dē ébore et prōdúctos dē ébore es cóntrā lēge in Sīna. Es spe, quod elephántes es plūs sálvo nunc. Vēnditiōne dē ébore acquīsīto post ánno mīllēsimo nōngentēsimo septuāgēsimo quīnto es jam prohíbito in Sīna, secúndo Conventiōne dē Commércio Internātiōnāle dē Spécies in Perīculo dē Fáuna et Flōra Silvéstre, sed ísto prohibitiōne es īnsufficiénte. (0 | CN)