Dopis J. X. Doležalovi

Vážený pane Doležale,

píšu Vám ohledně připravovaného článku o pedofilech. Dozvěděl jsem se, že když jste se setkal se dvěma mými pedofilními kolegy, první Vaše otázka zněla na naše požadavky a oni odpověděli, že vlastně žádné nemáme. "Pedobijci" nás preventivně obviňují z používání salámové metody ("teď nic nechcete, ale za pár let chtít budete, stejně jako homosexuálové r. 2006 tvrdili, že registrované partnerství je jejich poslední požadavek"). Proto Vám raději již nyní píšu úplný seznam našich výtek k současné právní úpravě, i když moji kolegové tomu neříkají požadavky. Vím, že je to dlouhý text a do článku ho asi bude možné zahrnout jen letmo či vůbec, ale přesto bych byl nerad, aby se v článku objevilo, že nemáme žádné požadavky - jinak nám to někdo za pár let šeredně vmete do tváře.

0) Nechceme nijak měnit zákony ohledně zneužívání dětí, včetně jejich zneužívání k výrobě dětské pornografie. V tom morálka hovoří jasně. Současná legislativa ovšem kriminalizuje mnohem víc, i když je to vzhledem k ochraně dětí kontraproduktivní a i když vyvstávají otázky, jestli je cílem skutečně ochrana dětí nebo je to jen populární záminka k dosažení něčeho úplně jiného.

1) Nejabsurdnější je, že je trestná i animovaná dětská pornografie, literární dětská pornografie a pornografie s osobou jevící se být dítětem. Taková pornografie jednoznačně není škodlivá, k její výrobě není třeba zneužít žádné dítě. Zákaz této pornografie dětem jednoznačně škodí, protože pedofilové se nemohou tímto zcela neškodným způsobem vybít u počítače a roste riziko, že vyjdou do ulic zneužít reálné dítě. Zákaz zřejmě vychází z domněnky, že pedofilie je infekční nemoc, která by se takovou pornografií mohla šířit. To ošem není pravda, výskyt pedofilie v populaci je konstantní, pedofilie je u dotyčného jedince jasně daná, otázkou je jen, kdy si ji uvědomí. Nepochybně je lépe, když takové uvědomění nastane doma u počítače, než když se nepřipravený a zmatený pedofil, který neví, že je pedofil, ocitne u skutečného dítěte.

2) Zákaz držení (zákon používá negativněji znějící termín "přechovávání") dětské pornografie lze ospravedlnit tím, že k její výrobě muselo být zneužito reálné dítě. Problém je, že právě pouze k výrobě; další šíření a držení již natočeného materiálu k dalšímu sexuálnímu zneužívání nevede - drtivá většina držitelů získala dětskou pornografii zdarma, takže zneužívání nijak nepodpořili. Legalizace držení dětské pornografie prokazatelně snižuje výskyt zneužívání dětí - jak je vysvětleno výše, pedofilové se vybijí u počítače a nemají potřebu vyrazit do ulic. (K tomu blíže článek http://www.osel.cz/index.php?clanek=5428 ).

Druhou stranou mince je, že ačkoli šíření a držení již existující dětské pornografie nevede k dalšímu sexuálnímu zneužívání, vede k jisté psychické újmě u zneužitého dítěte, jehož obrázky se takto po internetu nekontrolovatelně šíří. Legalizace držení dětské pornografie by tedy nebyla jednoznačně pozitivním řešením; měla by se však vést racionální diskuse o tom, zda výhody převažují nad nevýhodami a zda je sexuální zneužívání způsobené restrikcí dětské pornografie větší či menší zlo než psychická újma u již zneužitých. Poslanci (a europoslanci - veškerá právní úprava v této oblasti pochází z EU) ovšem žádnou diskusi ochotni vést nejsou, zákaz držení dětské pornografie byl v roce 2007 schválen v podstatě jednomyslně, aniž by byli konzultováni čeští sexuologové, kteří byli vesměs všichni proti. Plošný zákaz brání citlivějším řešením, např. DVD na předpis, které by ordinovali sexuologové.

3) Rovněž mě znepokojuje praktická stránka boje proti dětské pornografii. Ten je totiž vítanou záminkou pro to, jak "v zájmu našich dětí" cenzurovat internet, odposlouchávat lidi, prohledávat jim byty a diskreditovat je (držitel animované dětské pornografie je v očích veřejnosti hozen do stejného pytle jako sériový vrah dětí). Občan nemá možnost si zkontrolovat, zda na seznamu cenzurovaných stránek s dětskou pornografií nejsou ve skutečnosti stránky politické opozice. Občan nemá možnost si zkontrolovat, zda stát za dětskou pornografii neoznačuje běžné fotky, které má ve fotoalbu téměř každá rodina. Vzhledem k tomu, že je trestné pouhé držení, je velice snadné nepohodlnému člověku něco podstrčit.

4) Informace o pedofilii by měly být dětem dány již ve škole v rámci sexuální výchovy. Dosud se dozvídají, že mohou být zneužity a jak se mají bránit, ovšem mlčky se předpokládá, že pachatelé padají z nebe a mezi žáky se žádný potenciální pachatel nevyskytuje. Dítě se nedozví, že by samo mohlo být pedofilní a co s tím dělat, přestože většina pedofilů si náznaky své orientace začíná uvědomovat okolo 13 let, tedy ještě na základní škole.

5) Dále by šlo zavést několik drobností, které podle mého názoru nejsou nijak kontroverzní a požadavek na jejich zavedení by mohl přijít od kteréhokoli rozumně uvažujícího člověka a ne zrovna od pedofilů. Např. výjimku věkové blízkosti pro pohlavní styk - dnes není právně žádný rozdíl mezi konsensuálním pohlavním stykem 15letého s 14letou a 60letého s 14letou, obojí je trestný čin pohlavního zneužití. Nebo by šlo odstranit paradox, kdy pohlavní styk je povolen od 15, ale pornografie od 18. Když se dnes 15letí milenci natočí při svém vlastním legálním pohlavním styku, stávají se v tom okamžiku zároveň pachateli a oběťmi trestného činu výroby dětské pornografie. Výrobci značného množství dětské pornografie jsou dnes děti samy.

Stručně shrnuto tedy jsou naše požadavky tyto:
1) legalizace vrituální dětské pornografie,
2) rozumná diskuse o opětovné legalizaci držení dětské pornografie,
3) konec používání boje proti dětské pornografii jako záminky k potlačování lidských svobod,
4) osvěta o pedofilii na základních školách,
5) možná pár nekontroverzních drobností.
0) Trestnost sexuálního zneužívání dětí je nezpochybnitelná.

V žádném případě tedy nechceme žádné zavádění nových speciálních právních norem. Přibýt by mohla maximálně definice dětské pornografie, která by vylučovala pornografii virtuální. Jinak chceme jen škrtat to, co začalo přibývat od roku 2007, kdy byla zavedena trestnost držení dětské pornografie. Tím padá argument našich odpůrců, že chceme bourat morální normy, které tu jsou stovky a tisíce let. Ve skutečnosti tu jsou tisíce dní a nezdá se mi, že bychom před r. 2007 žili v pedofilním ráji či v necivilizované džungli.

Dlužno ovšem říci, že některým členům naší komunity, byť jsou v menšině, současný stav vyhovuje a žádné změny v právním řádu nechtějí.

S pozdravem
Gabriel Svoboda