2019-W23 - Armōrum exportātiō ex Cīvitātibus Fœderātīs Américae

ÁUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SÓNITAM (accéntū Bohēmico)

1000x-1Gubernāculum Cīvitātum Fœderātārum Américæ, cui Dōnaldus Trump prǽsidet, Congréssum īnfōrmāvit dē vēnditiōne possíbilī céntum vehiculōrum armātōrum, mīlle sēscentōrum quīnquāgíntā missílium cóntrā vehícula armāta dēstinātōrum et ducentōrum quīnquāgíntā missílium cóntrā āëroplāna dēstinātōrum, duōbus mīlliárdīs dollariōrum Taiwāniā emendōrum. Ministérium rērum exterārum Réī pūblicæ Populāris Sīnārum dīxit sē hūjus cáusā gráviter ānxium ésse et húic fírmiter oppōnere. (US)