2016-04-05 — Ob abortah v Poľskě

POSLUŠITE ZVŲKOZAPIS (poľskim akcentœm)

60952338Desętki ľudij protestno izšli iz cŕkvi v sěvernopoľskœm Gdaňsku pri neděľòčnœj katoličnœj mši, kògda svęćennik čital piśmo, koje prizyvalo do pòlnœj zabråny neprirodnyh abortov v krajině i do likvidacije tutčasnyh izkľučeňj dľa slučajev tęžko sdeformovanœgo ploda, ogrožeňja zdråvja mamy ili brěmennosti započętœj zločinœm (na priměr nasilovaňjem ili incestœm). Katolična cŕkòv prizyvaĵe do takœj zabråny, jednako kako premier-ministrica Beata Šidlo i jejina sěrá eminencija Jaroslav Kačiňskí. (85 | PL)